Wikimedia CEE Spring article contest

СИЕ Пролет на Викимедиината конференција 2016

Викимедиината конференција е годишен собир на Викимедиините ограноци, кориснички групи и тематски организации. На собирот, Викимедијанците разговораа, разменуваа идеи, учеа и бараа нови начини на соработка помеѓу нив. Оваа година, конференцијата се одржа во Берлин од 22 април (петок) до...

Read More →